AED informatie

AED Actieve Status Indicator (ASI)

De Actieve Status Indicator (ASI) bevindt zich aan de voorkant van de AED, rechts of in het midden onder het handvat. Dit lichtje geeft aan of het apparaat al dan niet gebruiksklaar is. Als de AED volledig operationeel is, zal de ASI groen knipperen. Als de ASI rood knippert of helemaal niet oplicht, dan is er sprake van een situatie waarvoor extra aandacht nodig is. Iedere keer als de ASI rood knippert zal het ook een geluidssignaal geven om aandacht te vragen voor deze situatie.

Mocht u het bovenstaande aantreffen wilt u dan de AED beheerder van het betreffende dorp informeren? Zie hiervoor de pagina AED gebruikt/onraad?

Defibtech Lifeline AED Elektroden DDP-100

De elektroden verpakking dient direct voorafgaand aan gebruik te worden geopend, anders kunnen de elektroden uitdrogen en daardoor niet meer werken. Deze elektroden zijn onmisbaar bij het gebruik van de AED en hebben 2 functies:

  • Meten van het hartritme. De AED kan beoordelen of er een levensreddende schok afgegeven dient te worden
  • Toedienen schok. Indien een schokbaar ritme wordt gedetecteerd.

Om deze functies goed uit te kunnen voeren is goed contact met de huid van het slachtoffer noodzakelijk.

Mocht u een open elektrode verpakking aantreffen wilt u dan de AED beheerder van het betreffende dorp informeren? Zie hiervoor de pagina AED gebruikt/onraad?

Levensduur van een AED

Wanneer u net een AED (Automatische Externe Defibrilator) heeft aangeschaft, staat u er wellicht niet direct bij stil, maar hangt uw AED al een aantal jaren in uw woning, bij uw vereniging of in uw bedrijfspand, dan speelt vroeg of laat de vraag: “Hoe lang gaat een AED eigenlijk mee?” Een AED apparaat is best een investering, dus u wilt de AED niet onnodig vroeg vervangen. Tegelijkertijd wilt u zekerheid dat de AED in een acute situatie probleemloos ingezet kan worden. Daarom is het advies om uw AED na 10 jaar te vervangen.

Vier redenen:

  • Betrouwbaarheid elektronica: De AED bevat gevoelige elektronica. Veroudering en externe factoren zoals temperatuur(verschillen), vocht en zand of vuil kunnen ervoor zorgen dat de betrouwbaarheid van de elektronica in de AED afneemt.
  • Verouderde reanimatieprotocollen, reanimatievoorschriften en software in de AED kunnen in de loop der jaren achterhaald raken.
  • Capaciteit ineterne accu: Maast de vervangbare AED accu heeft iedere AED ook een interne accu (elco). Deze geeft uiteindelijk de schok af aan de patiĆ«nt. Door veroudering neemt de capaciteit langzaam af en zal de AED een steeds iets minder sterke schok af kunnen geven bij een reanimatie.
  • Keuringsinstituten keuren medische apparaten die meer dan 10 jaar oud zijn af. Wordt het apparaat niet meer nagekeken door deze instituten, dan neemt het risico op storing bij een eventuele inzet toe.

Preventieve vervanging van een AED

Frans Verstegen van het AED Keurmerk Instituut: “Het stellen van een maximale leeftijdsgrens van 10 jaar voor een AED is ontstaan uit onze eigen testervaringen van de afgelopen jaren. We krijgen hier weleens kritiek op, voorals omdat de levensduur van een AED volgens de fabrikant langer kan zijn. Daarnaast worden veel AED-apparaten weinig tot nooit gebruikt. Vaak maak ik dan de vergelijking met het feit dat het heel normaal is dat we machines of auto’s na en aantal jaren wel afschrijven. Voor een AED, die op het moment van inzet een mensenleven moet redden, is tijdige vervangen extra belangrijk. Het AED Keurmerk Instituut geeft na 10 jaar geen goedkeuring meer af aan een AED. Eigenlijk zien we dan altijd dat de betreffende AED, zoals wij ook adviseren, preventief wordt vervangen.”

Zo zorgen we er samen voor dat iedere AED op het moment dat iemand acute hulp nodig heeft, kan doen wat hij moet doen, namelijk:

Een leven redden!