Nazorg

Een inzet kan erg heftig zijn. Iemands leven redden kan u een heel goed gevoel geven. Maar gevoelens zoals angst, hulpeloosheid of afschuw zijn ook normaal. Napraten is een hele goede manier om een reanimatie te verwerken.

Deel je ervaringe met de mensen die geholpen hebben bij de reanimatie en met je naasten.

Heb je na een reanimatie behoefte aan nazorg? Klik hier voor een e-mail naar Marianne van Marrewijk ondervermelding van uw naam, telefoonnummer of e-mail adres.

Marianne: “Ik ben er voor de burgerhulpverleners van Midden Delfland voor een luisteren oor en/of therapeutische interventie na een reanimatie-inzet. Daarnaast is er nazorg via – Hartslag Nu (slachtofferhulp, telefonisch) of huisarts”

Het is overigens belangrijk om te weten dat u geen informatie krijgt over de uitkomst van een reanimatie. Als een patiënt ter plekke overlijdt, weet u dat de uitkomst niet goed is. In situaties waarbij het ambulanceteam de patiënt meeneemt, krijgt u achteraf niet te horen of de patiënt het heeft overleefd. Het verstrekken van dergelijke informatie over patiënten is namelijk niet toegestaan op basis van de Nederlandse en Europese privacy wetgeving.